Specialisti za elektrotehnični material

 

Zelena energija

Elektronabava > Zelena energija

Obnovljivi viri energije (OVE)

V skrbi za prihodnje rodove in čisto okolje se zavedamo, kako pomembni so obnovljivi viri energije (OVE). Vemo, da so OVE trdni in zdravi temelji zagotavljanja obnovljive energije v prihodnosti. Samooskrba z električno energijo je že danes popolnoma realna. Pomen obnovljive energije ter samooskrbe z električno energijo se bo v prihodnje drastično povečeval, zato smo na to v Elektronabavi z našim bogatim znanjem, izkušnjami ter širokim naborom opreme že pripravljeni.

zelena obnovljiva energija

Kaj ponujamo?

Ponujamo celovite rešitve in posamezne produkte pri projektih obnovljivih virov energije. Poskrbimo za idejno zasnovo, načrtovanje, projektno dokumentacijo, pridobivanje nepovratnih sredstev (subvencij), eko kreditov, strokovno izvedbo in vzdrževanje sistemov za samooskrbo z obnovljivimi viri energije:

  • Sončne elektrarne na ključ (samooskrba z električno energijo).
  • E-mobilnost (polnilnice za električna vozila).
  • Ogrevanje z obnovljivimi viri energije (toplotne črpalke).
  • Otočne elektrarne (za vikende, navtiko, avtodome …).
  • Male vetrne elektrarne na ključ.
  • Rešitve za male hidroelektrarne.

Preverite našo ponudbo izdelkov »

Zakaj izbrati nas?

Pri nas dobite vse na enem mestu in to po zelo konkurenčnih cenah. V našem prodajnem naboru opreme so vam na voljo različni cenovni razredi in različni dobavitelji z garancijo tudi do 25 let. Na ta način se lahko prilagodimo vašim individualnim zahtevam glede cen, želene opreme, tehnologije in garancijske dobe sistemov za samooskrbo z obnovljivimi viri energije. S svojim znanjem in široko ponudbo izdelkov tudi slovenskih proizvajalcev (Bisol, Letrika) vam omogočamo, da pri nas najdete optimalno rešitev.
Zelena energija

FAQ – Pogosta vprašanja in odgovori

Kaj je sistem neto merjenja in kako deluje?

Uredba, ki opredeljuje neto merjenje, določa, da se viški električne energije v brezplačno hrambo posodijo SODU (sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja). Zato se elektrarna priklopi na interno omrežje hišne inštalacije. Obstoječi števec električne energije mora omogočati dvosmerno merjenje električne energije in se po potrebi zamenja z novim. Elektrarna podnevi oddaja viške v omrežje in uporabnik lahko te viške ponoči potroši. Interval neto meritev je 1.1. – 31.12. V primeru, da je uporabnik porabil več energije, kot jo je proizvedel, manjkajočo energijo doplača. V nasprotnem primeru, ko uporabnik odda več energije, kot jo je porabil, se višek električne energije brezplačno podari dobavitelju električne energije. Uporabnik zaradi poenostavitve preide na eno tarifno merjenje. Vsak oddani kilovat pa se prejme nazaj kot kilovat brez dodatnih stroškov. Omrežnina se na vrnjene kilovatne ure ne zaračunava. Viški električne energije, pridobljene med poletjem, se lahko potrošijo pozimi, zaračunava pa se priključna moč.

Ali lahko sončno elektrarno za lastno rabo postavi tudi podjetje?

Da. Sistem neto meritev je namenjen vsem malim odjemalcem, torej fizičnim in poslovnim porabnikom, katerih priključna moč je enaka ali manjša od 43 kW, oziroma imajo priključne varovalke 3 x 63 A ali manjše.

Ali imam kot uporabnik sončne elektrarne elektriko, če je omrežje izpadlo, zunaj pa sije sonce?

Ne. Uporabnik v takem primeru nima električne energije. Elektrarna se ob izpadu električne energije sama varnostno ustavi v nekaj milisekundah. Na željo uporabnika se lahko dokupi baterijski sistem in se lahko v kombinaciji z njim razsmernik nastavi na otočno obratovanje.

Ali lahko postavimo elektrarno po sistemu neto meritev moči večje od 11 kW?

Da. Uredba o neto meritvah omogoča postavitev večje elektrarne, pri čemer pa je treba upoštevati, da je sončna elektrarna omejena na oddajo v omrežje, ki v nobenem primeru ne sme biti večje od 11 kW. Sončna elektrarna večjih moči je smiselna pri večji in stalni porabi. Za konkretne izračune pa lahko kontaktirajte naše svetovalce.

Ali je smiseln nakup elektrarne, če imamo ogrevanje na toplotno črpalko?

Da. Večja kot je poraba električne energije, večji smisel ima nakup sončne elektrarne za samooskrbo. Izračuni kažejo, da se pri večjih elektrarnah naložba lahko povrne že v 6 letih. Pri manjših elektrarnah pa se doba vračanja naložbe lahko podaljša do 10 let. Če imate manjšo porabo električne energije, vam svetujemo, da poleg elektrarne z dodatno naložbo povečate tudi porabo. Primer dobre prakse je nakup električnega vozila, nakup toplotne črpalke za ogrevanje ali nakup klimatske naprave za ogrevanje v prehodnih obdobjih.

Ali s postavitvijo sončne elektrarne tvegamo večjo požarno ogroženost objekta?

Ne. Elektrarna ima elektroniko na ravni modula. Elektronika uravnava delovanje modulov, zaznava napake, kratke stike in zazna pregrevanje spojev konektorjev. Ob tvegani napaki se elektrarna samodejno ustavi. Ob ustavitvi pa elektronika na ravni modula poskrbi za izklop DC napetosti in je posledično tak objekt varno gasiti tudi z vodo, saj je v sončni elektrarni samo še mala in varna napetost.

Kaj pa garancija in življenjska doba sončne elektrarne za samooskrbo?

Garancija na module in razsmernike je 15 let, na elektroniko modula (optimizator) pa 25 let. V ponudbi imamo tudi mikro-inverterje s 25-letno garancijo. Pričakovana življenjska doba celotne sončne elektrarne je 30 let. Dodatno imajo moduli garancijo na padec moči, in sicer v 25 letih na 85 % prvotne moči.

Novosti in nasveti